Wie wij zijn

Wij zijn een kleine organisatie met bevlogen en ervaren professionals die weten hoe je op een professionele en tegelijkertijd menselijke manier anderen kunt helpen (professionele nabijheid). Onze teams bestaan uit collega’s van verschillende leeftijden en met veel ervaring in onder andere de psychiatrie en jeugdzorg.

Onze visie

Iedereen heeft een eigen deskundigheid: onze professionals zijn geschoold, getraind en ervaren in het omgaan met complexe situaties en het vinden van mogelijkheden. Maar jij bent de enige die weet wat je hebt meegemaakt en wat bij jou past. Hulpverlening werkt het beste als we het echt samen kunnen doen. Daarom vinden we het ook belangrijk om samen te werken met de mensen in je leven en er met elkaar voor te zorgen dat we hetzelfde doel hebben: op een effectieve en veilige manier werken aan zoveel mogelijk zelfstandigheid voor jou. Daarnaast is het volgens ons een belangrijke taak van professionals om mensen te helpen hun eigen kwaliteiten te leren (her)kennen en deze te gebruiken om hun situatie te verbeteren. Want het maakt niet uit hoe ingewikkeld een situatie is: elk mens heeft kwaliteiten en mogelijkheden – ook al zijn die soms nog verborgen onder de oppervlakte. Kort gezegd: we doen wat nodig is, op een manier die bij jou (en je omgeving) past.

Onze basis

Goede samenwerking is voor ons de basis. We maken samen afspraken over hoe we met je om zullen gaan, en jij bent degene die bepaalt of het past en kan voor jou. Andersom zijn onze medewerkers degenen die bepalen wat zij kunnen en waar hun grenzen liggen. Vaak gaat het vanzelf, en soms kost het even een zoektocht om tot goede afspraken te komen. Die zoektocht doen we samen; wij zijn niet belangrijker dan jij, en andersom.

Daarnaast worden onze medewerkers gecoacht en getraind in het analyseren van verborgen (= nog niet ontdekte) kwaliteiten, het ondersteunen van cliënten bij het leren gebruiken van deze kwaliteiten, het actief doorbreken van patronen en in zelfreflectie (het eerlijk kijken naar zichzelf), naast de gebruikelijke bijscholingen over psychiatrische problematiek, methoden, en veiligheid.

We investeren veel in de onderlinge sfeer en samenwerking met ‘onze’ cliënten en binnen onze teams, waardoor onze teams sterk en gemotiveerd zijn, en er geen werkgerelateerde zieken zijn.

Veel van onze medewerkers zijn BIG geregistreerd.