Screeningscriteria

 • 12 jaar of ouder
 • Enige vorm van motivatie (enige externe motivatie is voldoende)
 • IQ > 65
 • Psychiatrische problemen
 • (Ernstige) gedragsproblemen
 • Verslavingsproblematiek
 • Problemen met politie en justitie
 • Combinatie van bovengenoemde problemen

Er wordt binnen Stichting Uitblinkers niet gewerkt met vooropgestelde duidelijke uitsluitingscriteria. Gezien het feit dat de doelgroep uit mensen met hoogcomplexe hulpvragen bestaat, weten we dat een hulpontvanger mogelijk aan één van de hieronder genoemde screenings-criteria (eventuele uitsluitingscritereia) voldoet. In onze ervaring zijn mensen die aan één of meer van de onderstaande screenings-criteria voldoen, soms toch begeleidbaar. De ‘echte contra-indicatie’ zit voor ons dan ook in de wisselwerking van de verschillende screeningscriteria in combinatie met de persoonlijkheid van de hulpontvanger, het eventueel betrokken systeem en het begeleidende team.

We kiezen er dan ook voor om per situatie individueel de mogelijkheden te bekijken: Bij iedere aanmelding wordt in een kennismakingsgesprek zorgvuldig gescreend of de situatie van de hulpontvanger en de mogelijkheden van Stichting Uitblinkers op elkaar afgestemd kunnen worden. Onderstaande screeningscriteria zijn hierbij uitgangspunt.

Screeningscriteria (eventuele uitsluitingscriteria):

 • Buiten de regio waar we werken
 • Jonger dan 12 jaar
 • IQ < 65
 • Geen enkele mate van motivatie
 • Actieve psychose
 • Gerichte fysieke dreiging of agressie naar medewerkers
 • Behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Behoefte aan overname van ADL-zorg
 • Behoefte aan verpleegtechnische zorgvragen / medicatiebeheer of toezicht
 • Doofheid

Waar mogelijk werken wij graag samen met zorgaanbieders die complementair zorg kunnen bieden op bovenstaande screeningscriteria om samen toch tot een passend aanbod te komen.

Hulpontvangers waarbij één of meerdere screeningscriteria aan de orde zijn, krijgen een kennismakingsgesprek met 2 begeleiders van Stichting Uitblinkers, waarbij 1 van die begeleiders minimaal 2 jaar werkzaam is binnen de stichting. Als er na het gesprek twijfel is over de haalbaarheid van de aanmelding, dan kunnen de bevindingen van het kennismakingsgesprek in het team besproken worden, voordat een definitieve beslissing genomen wordt.