Professionals

Stichting Uitblinkers biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen met (ernstige) multicomplexe problematiek:

  • Psychiatrische problematiek
  • Gedragsproblematiek
  • LVG-/ SGLVG-problematiek
  • Verslavingsproblematiek
  • Problemen met politie en justitie
  • Een combinatie van bovengenoemde situaties

Ook biedt Uitblinkers ondersteuning aan ouders en gezinnen waar minimaal één van de gezinsleden één of meer van bovengenoemde problemen heeft. Veelal gaat het om mensen  die tussen wal en het schip vallen vanwege de complexiteit van hun problematiek, of juist keer op keer opnieuw aangemeld worden bij een wijkteam of behandelinstelling. We ondersteunen hen met deskundigheid, flexibiliteit en een warm hart.

Wij werken niet met vooropgezette contra-indicaties; elke situatie wordt individueel bekeken. Voor meer informatie over de manier waarop wij aanmeldingen screenen, kijkt u bij Screeningscriteria. Onze hulpvragers hebben vaak al een lange geschiedenis met diverse hulpverlenende instanties achter de rug en motivatie is vaak beperkt of niet aanwezig. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met weerstanden en contact maken ‘dwars door het gedrag heen’. Het werken met motiverende en oplossingsgerichte technieken is een standaard onderdeel van onze werkwijze.

Behandelt of begeleidt u mensen die binnen bovenstaande omschrijving passen? Neem dan gerust contact op. Ook bij twijfel over mogelijke potentiële aanmeldingen bent u welkom contact op te nemen met Stichting Uitblinkers. Wij denken graag met u mee.

Begeleiding van Uitblinkers kan zeer intensief zijn; wij bieden bijvoorbeeld ook ondersteuning aan enkele mensen met een verblijfsindicatie. Afgebakende kortdurende ondersteuningsvragen zijn ook mogelijk.

Het voorkomen van uithuisplaatsing kan een belangrijk doel zijn van de begeleiding.

Voorlichting en consultatie en advies

Wilt u meer weten over onze werkwijze en mogelijkheden? U kunt contact opnemen voor onze voorlichtingsmogelijkheden.

Vanuit onze expertise zijn wij in de mogelijkheid om onze kennis met u te delen in een gratis consultatie- of advies gesprek, afgestemd op uw specifieke situatie, doelgroep of cliënt.