Professionals

Wij zijn er voor mensen die vastlopen binnen reguliere trajecten. Te denken valt aan mensen met hoog complexe problematiek, mensen die tussen de wal en het schip vallen, mensen die veelvuldig in- en uit zorg gaan (draaideurproblematiek) of omdat vanwege hun problematiek met lange wachttijden te maken hebben. Hoewel ook andere mensen welkom zijn, houden we juist voor deze mensen nog steeds zoveel mogelijk plek vrij.

Stichting Uitblinkers biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen met (een combinatie van) de volgende problemen:

 • Psychiatrische problematiek
 • Gedragsproblematiek (zowel externaliserend als internaliserend)
 • Problematiek veroorzaakt door laag- of juist hoogbegaafdheid
 • Problemen veroorzaakt door hoogsensitiviteit
 • Verslavingsproblematiek
 • Problemen met politie en justitie
 • Systeemproblematiek
 • Een combinatie van bovengenoemde situaties

Begeleiding kan individueel of gezinsgericht zijn. Wij zijn gewend om te gaan met weerstanden en contact te maken ‘dwars door het gedrag heen’. Gebrek aan motivatie is op zich geen reden tot afwijzing. Het voorkomen van uithuisplaatsing kan een belangrijk doel zijn van de begeleiding.

We ondersteunen mensen gericht op het creëren van succeservaringen met deskundigheid, flexibiliteit en een warm hart.

Onze werkwijze volgt de uitgangspunten van onder andere de presentiebenadering, positieve gezondheid, motiverende gespreksvoering, systeemgericht werken, oplossingsgericht werken, herstelgericht werken, interculturele hulpverlening, maatschappelijke steunsystemen.

Naast de meer gangbare reguliere-, specialistische- en woonbegeleiding, bieden wij de volgende unieke mogelijkheden:

 • Interactiekracht® Wachtlijstbegeleiding (pilotfase): een speciaal pakket activiteiten om bij complexe problematiek de periode tot behandeling goed te overbruggen (gericht op veiligheid en het versterken van jou en je omgeving)
 • Interactiekracht® Verborgen kwaliteiten analyseren en activeren: een methode om jouw niet-ontdekte kwaliteiten snel in kaart te brengen en je daarna te helpen om deze effectief in te zetten in je eigen leven.
 • Ingesleten ineffectieve patronen tussen je omgeving en jou te doorbreken
 • Samenwerking tussen jou en anderen te verbeteren, bijvoorbeeld instanties, andere zorgorganisaties of je familie. Dit kunnen we ook toepassen bij ‘dwang en drang’- zorg (zorg die je moet accepteren onder druk of zelfs door de rechtbank opgelegd).

Wij hebben geen vooropgezette contra-indicaties; elke situatie wordt individueel bekeken. Voor meer informatie over de manier waarop wij aanmeldingen screenen, kijkt u bij screeningscriteria.

Voorlichting en consultatie en advies

Wilt u meer weten over onze werkwijze en mogelijkheden? U bent welkom om contact op te nemen voor een consultatie- of advies gesprek, afgestemd op uw specifieke situatie, doelgroep of cliënt.

NB: onze professionals krijgen regelmatig coaching, scholing en (zelf)reflectieve ondersteuning vanuit de organisatie.