Onze organisatie

Wij willen bijdragen aan meer eerlijkheid in de zorg. Uitblinkers is dan ook nadrukkelijk een ‘enkelvoudige’ stichting: dit betekent dat er geen andere organisaties financieel aan Uitblinkers verbonden zijn, en dat er geen achterdeurtjes zijn om geld weg te sluizen uit deze zorgorganisatie.

We houden dingen graag simpel, want het leven is al ingewikkeld genoeg. We investeren zo min mogelijk in bureaucratie en hebben daarom alleen de verplichte inschrijvingen en een verplicht keurmerk. Waar we wel in investeren is een goed en veilig dossier, goede begeleiding en scholing van medewerkers en goede medezeggenschap van cliënten.

We vinden het belangrijk dat dat zo blijft, omdat zorggeld naar de zorg hoort te gaan.