Methodiek

Uitblinkers werkt volgens de uitgangspunten van de Interactiekracht® methode (voor meer informatie zie ook interactiekracht).

Deze methode richt zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan (de ‘interactie’ tussen mensen). Er zijn gezonde en minder gezonde manieren van omgaan met elkaar, en dat ligt nooit maar aan één persoon. Hoe je omgaat met elkaar ligt aan hoe je met jezelf omgaat, hoe je met anderen omgaat, maar ook aan hoe anderen met jou omgaan, en hoe die anderen ook weer met zichzelf omgaan. Dat lijkt best ingewikkeld (en dat is het soms ook!) maar tegelijkertijd zijn het ook steeds dezelfde dingen die steeds weer terugkomen, bij ons allemaal. En in de manier waarop we met elkaar omgaan – de interactie – zit een enorme kracht. Die kracht kun je leren gebruiken om sterker te worden in wie je bent. De methode helpt je om die kracht in jezelf beter te leren kennen  zodat je zelf de regie kunt nemen en houden; zelfs als er onverwachts heftige dingen gebeuren, of mensen helemaal vast zijn gelopen in hun situatie.
Psychische problemen en interactieproblemen zijn twee verschillende dingen, maar ze lijken op elkaar en ze gaan vaak samen op; daardoor worden ze meestal op één hoop gegooid. Dat is eigenlijk zonde, want lastige interacties zijn meestal veel makkelijker op te lossen dan psychische problemen.

Onze manier van werken is heel praktisch: we kijken samen met jou en je omgeving waar jullie last van hebben en maken een plan en afspraken om die dingen op te lossen. Om tot goede oplossingen te bedenken, kijken we samen wat er nu eigenlijk onder de oppervlakte gebeurt. Daarnaast kijken we kijken waar je goed in bent en hoe je jouw kwaliteiten in kunt zetten om je situatie te verbeteren.

We werken intensief met elkaar samen met een duidelijk gedeelde verantwoordelijkheid: je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Wij zijn verantwoordelijk voor de methode waarmee we jou en je omgeving ondersteunen.

We hebben respect voor wie jij bent en nemen jou en je omgeving serieus. Dit merk je aan een aantal duidelijke dingen:

 • We geven volledige openheid:
  • Je hebt 24 uur per dag beschikking over je eigen dossier.
  • We overleggen samen met wie je dingen wilt delen en hoe we dat kunnen regelen; we overleggen dus niet zomaar achter jouw rug om over jou.
 • Jij krijgt een duidelijke verantwoordelijkheid in de ondersteuning: jij bepaalt wat je wilt bereiken en welke keuzes gemaakt worden.
 • We zorgen dat je talenten en kwaliteiten duidelijk worden.
 • We hebben gerichte aandacht voor de interactie tussen jou en je omgeving.
 • We zijn flexibel en passen ons zoveel mogelijk aan jou aan:
  • We kijken steeds opnieuw of de ondersteuning bij je past.
  • Nauwkeurige afstemming op jouw niveau in het tempo en de hoeveelheid ondersteuning.
  • We kijken samen op welke momenten je ondersteuning krijgt; jij bepaalt dat mee.
  • Ondersteuning door een vaste persoon, voor alle levensgebieden.
  • Mogelijkheid voor snel opstarten van de ondersteuning.

Bereikbaarheid

Omdat we geen hele vaste roosters hebben, is je vaste begeleiding op wisselende tijden bereikbaar. Als je wilt weten wanneer jouw vaste begeleiding het makkelijkste bereikbaar is, kun je dat aan henzelf vragen.

Wij hebben geen crisisvoorziening, dus als je echt in crisis raakt en er moet acuut iets gebeuren, dan kun je via de huisartsenpost de crisisdienst bellen, of je kunt 112 bellen.

Medezeggenschap

Omdat we jouw mening belangrijk vinden kun je bij Stichting Uitblinkers meebeslissen over alles wat er gebeurt. Als je wilt, kun je deelnemer worden van de Stichting. Als deelnemer heb je stemrecht: samen met andere deelnemers beslis je over welke keuzes er gemaakt worden door de organisatie.

Tevredenheid

In 2018 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van mensen die bij ons ondersteuning kregen tussen 2015 en 2018. Het bleek dat mensen bij ons erg tevreden zijn! Wil je meer weten? Dan kun je hier het onderzoek lezen.