Medezeggenschap

Bij Stichting Uitblinkers vinden we jouw mening heel belangrijk. Om je de kans te geven om mee te beslissen over de manier waarop we samen jouw ondersteuning regelen, kun je Deelnemer worden van Stichting Uitblinkers. Iedereen die 16 jaar of ouder is èn een zorgovereenkomst of een arbeidsovereenkomst, heeft het recht om Deelnemer te worden. Je kunt dan rechtstreeks invloed uitoefenen door je stem uit te brengen over allerlei onderwerpen, en zelf ook ideeën te geven die jou belangrijk lijken. Het Deelnemerschap geeft geen plichten (behalve dat we netjes met elkaar om dienen te gaan) en wel rechten. Wil je meer weten over het Deelnemerschap? Je kunt hier de folder downloaden.

Registraties

Bij Stichting Uitblinkers werken we met medewerkers die zijn:

  • geregistreerd als verpleegkundige bij de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), of geregistreerd jeugdzorgwerker bij het SKJ
  • gehouden aan de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Een kopie van de beroepscode kun je op verzoek krijgen van je begeleiding of bekijken via Beroepscode V&V

Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.

Klachten

Stichting Uitblinkers heeft een klachtenregeling waarin staat omschreven wat je kunt doen als je klachten hebt over de begeleiding. Je krijgt een folder over deze regeling als je begeleiding krijgt van Uitblinkers. Je kunt ook hier de folder downloaden.

Het kan nodig zijn om een externe klachtencommissie in te schakelen. Stichting Uitblinkers is hiervoor aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Zij beschikken ook over een geschillencommissie, voor het geval je er met de klachtenprocedure niet uit komt (download hier de folder).

Vertrouwenspersoon Volwassenen

Wij zijn als lid aangesloten bij de Branche-organisatie NBEC. Voor volwassenen die een vertrouwenspersoon nodig hebben, geldt dat zij contact op kunnen nemen met de NBEC en vragen naar mw Karin van der Linde; zij is namelijk de vertrouwenspersoon vanuit NBEC. Telefoonnummer: 036-5483146 / email: vertrouwenspersoon@nbec.nl. Je kunt voor meer informatie hier de folder downloaden.

Voor de wet Langdurige Zorg kunt u gebruik maken van de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang:

Vertrouwenspersoon Jeugd

Kinderen, jongeren ouders en pleegouders kunnen contact opnemen Jeugdstem/ Adviespunt Zorgbelang.

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Uitblinkers.

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:     

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang

Branche-organisatie NBEC

Stichting Uitblinkers is lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van kleinschalige zorgondernemers, die zich onderscheiden in de zorgmarkt door de professionele onafhankelijke wijze waarop zij, dichtbij het individu, hun diensten aanbieden. Ze gaan uit van uw belangen en uw keuzevrijheid staat voorop. Mensgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat de tevredenheid van de hulpontvangers een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Keurmerk

Stichting Uitblinkers blijft de eigen werkwijze verbeteren en heeft daarvoor een intern systeem opgezet. Dit kwaliteitssysteem is beoordeeld en goed bevonden volgens de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001 2015 (door KIWA/ QMS). Klik hier om het certificaat in te zien.

Jaarverslag

Voor ons jaarverslag 2023, klik hier

Voor ons jaarverslag 2022, klik hier.

Voor ons jaarverslag 2021, klik hier.

Voor ons jaarverslag 2020, klik hier

Voor ons jaarverslag 2019, klik hier

Voor ons jaarverslag 2018, klik hier

Voor ons jaarverslag 2017, klik hier

Privacy

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Hoe we dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring.

Vanuit samenwerkingsafspraken met de contractregio’s nemen wij deel aan de Verwijsindex. Wij maken van deze index alleen op open wijze gebruik; in  overleg en zorgvuldige afweging, samen met het gezin om wie het gaat.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

We passen bij Stichting Uitblinkers geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Toch hebben we een duidelijke visie op dit onderwerp, omdat vrijheid in veel verschillende vormen beperkt kan worden – soms haast zonder dat je het doorhebt. Klik hier om ons beleid te lezen.