Onze Visie

Vanuit ervaring weten we dat mensen zelf van binnen heel goed wat bij hen past. Hier is onze visie dan ook op gestoeld.

Onze professionals zijn geschoold, getraind en ervaren in het omgaan met complexe situaties en het vinden van mogelijkheden. Daarmee hebben onze professionals en de mensen die we helpen allebei een waardevolle inbreng en een eigen deskundigheid.

(Gedrags)problemen zijn voor ons een signaal en wij kijken naar de betekenis hiervan. Deze betekenis kan juist leiden tot verandermogelijkheden. Centraal hierbij staat voor ons het op tafel krijgen en leren inzetten van de kwaliteiten en talenten van de hulpvrager. Eigen kracht (empowerment) is een belangrijk middel in onze ondersteuning, zonder daarbij de valkuilen en beperkingen uit het oog te verliezen. We geven daarbij de ruimte aan alle betrokkenen om eigen keuzes te maken en door eigen ervaring te leren. We gebruiken waar wenselijk de mogelijkheid af te wijken van standaarden en gebaande wegen.

We vinden het belangrijk nauw samen te werken met iedereen die bij een probleemsituatie betrokken is: de hulpvrager, zijn familie, vrienden, collega’s en uiteraard andere betrokken professionals. We streven er naar met alle betrokkenen een plan te maken waar iedereen achter kan staan.

Onze werkwijze vraagt om openheid en eerlijkheid van alle betrokkenen en wij hebben daar een voorbeeldfunctie in.