Vergoeding

Begeleiding door Uitblinkers kan betaald worden door de gemeenten uit onze regio’s via de WMO en de Jeugdwet, uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de gemeente of de WlZ,  of uit eigen middelen.

Voor vergoeding vanuit de gemeente of de WLZ moet er een ‘beschikking’ of een ‘indicatie’ zijn. Dit betekent dat de gemeente  (voor de WMO en JeugdWet) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (voor de WLZ) bepaalt dat je recht hebt op begeleiding. Stichting Uitblinkers kan je helpen met het aanvragen van een beschikking of indicatie. Ook kunnen we samen met jou meedenken over een goede oplossing in een kennismakings- of adviesgesprek (zie verderop op deze pagina).

Eigen bijdrage:

Voor ondersteuning voor volwassenen (vanuit de WLZ of de WMO) geldt dat er een eigen bijdrage betaald moet worden. Hoe hoog die eigen bijdrage is, wordt berekend door het CAK. Voor mensen met een minimum inkomen geldt een vast bedrag per maand. Voor mensen met een hoger inkomen wordt de eigen bijdrage berekend naar inkomen. Als je wilt weten hoeveel je ongeveer zou moeten betalen dan kun je dit hier berekenen via de website van het CAK.

De Gemeenten:

De volgende gemeenten kunnen de begeleiding van Stichting Uitblinkers rechtstreeks vergoeden:

Regio Nijmegen: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen

Regio Noord Limburg: Bergen, Gennep,  Horst aan de Maas, Venray

Regio Land van Cuijk: Cuijk, Boxmeer, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert

Regio Arnhem: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe

Woon je in een andere gemeente en wil je toch van onze hulp gebruik maken? Neem contact op om samen te kijken of en hoe we dat kunnen regelen.

PGB:

Sommige mensen heben liever een PGB (PersoonsGebonden Budget). Als je een beschikking of indicatie hebt van de gemeente of het CIZ, kun je om een PGB vragen. De gemeente of het CIZ kunnen je uitleggen waar je aan moet voldoen om een PGB te krijgen.

Als je bij het aanvragen van een beschikking of indicatie of een PGB hulp wilt van een andere instantie, kun je contact opnemen met Stichting MEE (telefoonnummer 0900 999 88 88).

Advies:

Ben je benieuwd of Uitblinkers jou kan helpen?
Een kennismakings- en adviesgesprek is altijd gratis. Samen kijken we dan welke hulp jij zou willen en hoe we dat samen zouden kunnen regelen. Die hulp kan bij Uitblinkers zijn, maar het kan ook zijn dat we er samen tot de conclusie komen dat andere voorzieningen beter bij jou passen.

Meedoen in Nijmegen voor volwassenen en in alle regio’s voor kinderen/ jongeren

Voor volwassenen: In Nijmegen is een regeling voor inwoners met een laag inkomen om een bijdrage te krijgen voor deelname aan een cursus/ training/ sport. Dit heet ‘Meedoen in Nijmegen’.  Heb je een laag inkomen? En wil je graag deelnemen aan activiteiten? Klik dan hier.

Voor jongeren en kinderen: Landelijk is er een regeling voor jongeren en kinderen (4-18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen, om toch mee te kunnen doen in de maatschappij door vergoeding van bepaalde activiteiten. Deze regeling heet Leergeld en wordt uitgevoerd door ‘Stichting Leergeld’. Wil je meer weten? Klik dan hier.