Registraties:

De medewerkers van Uitblinkers zijn allemaal:

  • geregistreerd als verpleegkundige bij de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) of bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister jeugd).
  • gehouden aan de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Een kopie van de beroepscode kun je op verzoek krijgen van je begeleiding of bekijken via Beroepscode V&V

Onze verpleegkundigen zijn daarnaast ook lid van de branchevereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en lid van het ‘Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden’, wat in houdt dat ze zich regelmatig laten bijscholen en dus de ontwikkelingen van hun beroep goed bijhouden. Voor niet-verpleegkundigen geldt dat zij via het SKJ kunnen garanderen dat ze hun vak goed bijhouden.

Klachten:

Stichting Uitblinkers heeft een klachtenregeling waarin staat omschreven wat je kunt doen als je klachten hebt over de begeleiding. Je krijgt een folder over deze regeling als je begeleiding krijgt van Uitblinkers. De folder zit ook in je dossier, dus je kunt er altijd bij.

Voor de afhandeling van klachten is Stichting uitblinkers aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie aangesloten van Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon

Wij zijn als aspirant-lid aangesloten bij de Branche-organisatie NBEC. Voor volwassenen die een vertrouwenspersoon nodig hebben, geldt dat zij contact op kunnen nemen met de NBEC en vragen naar mw van Schendel. Zij is namelijk de vertrouwenspersoon vanuit NBEC. Telefoonnummer: 036-5483146 / email: vertrouwenspersoon@nbec.nl.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat zij contact op kunnen nemen met het AKJ. Telefoonnummer: 088 555 1000 / email: info@akj.nl

Branche-organisatie en Keurmerk

Stichting Uitblinkers is lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van kleinschalige zorgondernemers, die zich onderscheiden in de zorgmarkt door de professionele onafhankelijke wijze waarop zij, dichtbij het individu, hun diensten aanbieden. Ze gaan uit van uw belangen en uw keuzevrijheid staat voorop. Mensgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat de tevredenheid van de hulpontvangers een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden. Stichting Uitblinkers neemt deel aan het NBEC Koepelcertificeringstraject (NEN-EN-ISO 9001:2015).

Logo NBEC-kikz

Jaarverslag  

Voor ons jaarverslag, klik hier

Privacy

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Hoe we dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring.