Onze Achtergrond

Oprichtsters Jolanda Kleijn en Maartje Goverde zijn gestart met Uitblinkers vanuit hun passie en missie om de mensen waarmee zij werken als volwaardige partij in de begeleiding te betrekken. Om hen de plek in de hulpverlening te geven die zij verdienen. Hun ervaring is dat mensen uiteindelijk heel goed weten wat ze nodig hebben. Zij zien het als de taak van de hulpverlener om anderen te helpen deze kennis over zichzelf zichtbaar te maken. Iets wat zij in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening vaak hebben gemist.

Zowel tijdens hun werk als privé hebben Jolanda en Maartje met een grote verscheidenheid van theorieën, modellen en methodieken gewerkt. In de loop van de tijd heeft Maartje haar eigen methodiek ontwikkeld; de methodiek waar Uitblinkers mee werkt. Deze unieke methode maakt onder andere gebruik van aspecten van het competentie model, cognitief gedragstherapeutische uitgangspunten, contextuele en strategische systeemtheorieën, motiverende gespreksvoering, diverse vaardigheidstrainingen, complementaire zorg en praktijkervaringen. En nog veel meer. Daarnaast werken zij vanuit de herstelvisie van Anthony, waarbij de wensen en behoeften van de hulpvrager richtinggevend zijn en gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van de hulpvrager en zijn eigen levensverhaal. De begeleidingsattitude is herstelondersteunend.

Jolanda en Maartje hebben altijd gewerkt met mensen die ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ (agressie, weerstand) lieten zien. Daarnaast hebben zij veel ervaring met mensen die psychische klachten ervaren zoals verwardheid, angst, somberheid, psychoses. Hun ervaring is dat ook deze mensen eigenlijk gewoon hun leven willen leiden net als ieder ander. Een baan, een huis, een relatie, een gezin, enzovoorts. En dat juist deze mensen veel baat hebben bij de methodiek en herstelondersteunende bejegening van Uitblinkers.

Maartje is in 1998 afgestudeerd aan de HBO-V en is sindsdien werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige op diverse intensieve behandelafdelingen binnen de GGZ. Maartje heeft met zowel volwassenen als jongeren gewerkt en binnen zowel vrijwillige als forensische kaders. In 2010 besloot ze dat het tijd was voor iets anders. Voor zichzelf, maar vooral ook voor de mensen waarmee ze werkt.

Jolanda is afgestudeerd psychiatrisch verpleegkundige. Sindsdien is zij werkzaam geweest binnen diverse organisaties en met diverse doelgroepen binnen de GGZ. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als leidinggevende wilde zij weer terug naar het directe mensencontact. Na de opleiding Casemanagement in 2011 afgerond te hebben,  is Jolanda als zelfstandige in de zorg gaan werken. Dit omdat zij van mening was dat zorg aan mensen anders kan en anders moet; gelijkwaardiger, humaner en efficiënter.