De begeleiding van professionals

Stichting Uitblinkers werkt vanuit het concept ‘ervarend leren’ en het opdoen van succeservaringen. De randvoorwaarden hiervoor worden geschapen door middel van veilig maar intensief contact dat is afgestemd op het niveau en leermogelijkheden van de betrokkene(n).

We betrekken de omgeving van de hulpvrager altijd bij de begeleiding. De mate waarin dit gebeurt kan per situatie verschillen. We bieden, naast individuele begeleiding, ook gezinsbegeleiding en begeleiding aan ouders en (andere) mantelzorgers.

Stichting Uitblinkers werkt nauw samen met andere betrokken professionals of instanties om met een gezamenlijk plan aan gezamenlijke doelen te werken. De wensen van de hulpvragers zijn voor ons hierbij steeds uitgangspunt, echter wel binnen de kaders van de realiteit.

Ervaring leert dat de methodiek van Stichting Uitblinkers effectief toegepast kan worden bij verschillende intelligentieniveaus. Dit maakt de trajecten van Stichting Uitblinkers uitermate geschikt voor mensen met verschillende problematiek, ongeacht de IQ-score.

Meer over de werkwijze van Stichting Uitblinkers is te vinden onder methodiekVoor vragen bent u altijd welkom contact op te nemen.

De trajecten van Uitblinkers zijn afgestemd op de individuele situatie en kunnen gericht zijn op de dagelijkse praktijk met betrekking tot:

Herkennen van kwaliteiten en valkuilen       Dit wordt in ieder traject toegepast
Omgaan met regie in je leven                         Dit wordt in ieder traject toegepast
Omgaan met verantwoordelijkheid               Dit wordt in ieder traject toegepast
Omgaan met verslavende middelen
(Terug) naar school gaan
Omgaan met vrije tijd
Omgaan met financiën
Werk vinden en houden
Omgaan met emoties
Omgaan met boosheid
Omgaan met instanties en autoriteiten