De begeleiding voor je omgeving

De begeleiding is gericht op het samen met jou onderzoeken van de situatie thuis en de rol die jij als naaste daarin hebt. Samen brengen we in kaart waar jouw kwaliteiten en valkuilen liggen en hoe je deze in kunt zetten in de omgang met de ander.

De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit gesprekken over wat jij (of degene voor wie je zorgt) anders wilt of kunt doen. Daarnaast kunnen we in hele praktische situaties ondersteunen en / of tijdelijk dingen overnemen. De mate waarin dat gebeurt, gaat altijd in overleg en zal afhangen van jullie persoonlijke situatie.

Afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. We passen de afspraken regelmatig aan omdat situaties altijd veranderen.

Het kan zijn dat we soms van mening verschillen. Dan zoeken we samen naar een oplossing waar we allemaal achter kunnen staan.

Als er een gezinssituatie is kan het verstandig zijn om jullie als gezin te ondersteunen (gezinsbegeleiding). Dan kijken we met iedereen in jullie gezin wat jullie anders zouden willen en hoe we jullie hierbij kunnen helpen. Jullie bepalen als gezin zelf of je gezinsbegeleiding wilt.

Soms is er thuis een probleem maar wil een kind zelf geen ondersteuning (meer). In zo’n situatie kunnen we ouderbegeleiding inzetten. We ondersteunen je dan bij het anders omgaan met de situatie zodat er toch dingen kunnen veranderen. Ook al wil of kan de ander (nog) geen ondersteuning accepteren.