Achtergrond

Het idee voor Stichting Uitblinkers is ontstaan in 2013 als gevolg van een groter plan om een nieuw soort zorg in te voeren in Nederland. Het soort zorg dat we zelf ook het liefst zouden krijgen: menselijk, effectief en vanuit contact. Dit is niet alleen de fijnste zorg om te krijgen, maar ook om te geven – en het is uiteindelijk nog het goedkoopste ook. Om dat voor elkaar te krijgen is een verandering nodig in de manier waarop we naar zorg kijken, de manier waarop we zorg verlenen en de manier waarop we zorg organiseren.

‘Als je iets wilt veranderen, dan kun je er maar beter gewoon mee beginnen’. Met dat idee zette Maartje Goverde, psychiatrisch verpleegkundige en kartrekker & initiatiefneemster van Stichting Uitblinkers, in 2013 haar ideeën voor een nieuw soort organisatie op papier. In de zomer van 2014 was Stichting Uitblinkers een feit.

Iedereen die bij onze stichting werkt, weet wat we anders doen en waarom we dat anders doen. Samen blijven we bouwen aan onze missie, en elk jaar worden we beter in dat wat we doen: mensen helpen om hun eigen kracht te leren kennen. Zodat je zo snel mogelijk zonder ons verder kunt.

Inmiddels bestaat Stichting Uitblinkers uit een team in de regio’s Nijmegen/ Arnhem en een team in Noord Limburg/ Oss. Alle medewerkers zijn psychiatrisch verpleegkundige of sociaal agoog (SKJ geregistreerd), en allemaal hebben ze ruim voldoende tot zeer veel ervaring in de psychiatrie.

Terwijl de zorg in Nederland steeds blijft veranderen, met steeds weer nieuwe regels, richtlijnen en andere ontwikkelingen, bouwen wij met elkaar rustig door; aan de nieuwe zorg en een nieuwe toekomst.

Samen bouwen we verder. Elke dag een beetje meer.

*NB: Onze werkwijze heeft raakvlakken met een grote verscheidenheid van theorieën, modellen en methodieken waarbij de hulpvrager centraal staat. Onze aanvullende expertise zit in het helpen van mensen om hun eigen kwaliteiten te leren kennen en in het dagelijks leven te gebruiken.